Sjötransporter

FORCON – EN PÅLITLIG PARTNER INOM TRANSPORTER

Komplett utbud av logistik- och transporttjänster

TSjötransporter är mycket attraktiva på grund av det relativt låga priset och säkerheten. Containerfartyg kan transportera stora godsvolymer över långa avstånd. Sjötransporter rekommenderas och används särskilt för att transportera gods mellan kontinenter (Europa, Nordamerika, Asien).

Vi erbjuder:

Vi erbjuder hel containerlast (FCL – Full Container Loading) och mindre än en containerlast (LCL – Less Container Loading).

Hela containerlaster FCL

Export- och importtransporter av hela containerlaster (FCL) genomförs via Gdansk, Gdynia, Szczecin och andra europeiska hamnar i samarbete med välrenommerade sjöfartslinjer.

Styckegodssändningar LCL

LCL eller Less then Container Load innebär transporter av styckegods. I detta fall används endast en del av containerns lastutrymme, så att gods som ägs av flera enheter kan transporteras i samma container.

Vanlig transport

godstransporter till sjöss i kvantiteter eller volym som överstiger den mängd som tillåts för transport i containrar. I praktiken är det kvantiteter på flera tusen ton eller sändningar av t.ex. generatorer som väger flera hundra ton i ett stycke. Godset transporteras i fartygets lastrum.

Kundnöjdhet

Sjötransporter – både hel och mindre än en containerlast – är en av de mest kostnadseffektiva transporttyper för stora volymer med avseende på godsets vikt och mängd. Vi rekommenderar det till våra kunder som vill transportera varor till världens mest avlägsna hörn.