Järnvägstransporter

FORCON – EN PÅLITLIG PARTNER INOM TRANSPORTER

Komplett utbud av logistik- och transporttjänster

Järnvägstransporter från Fjärran Östern – dörr-till-dörr-leverans eller från järnvägsterminaler

Vi erbjuder:

transittid från Kina 14 dagar (terminal – terminal)
leveranser mellan inhemsk terminal – lager 2 dagar för gods i FCL

transporter av containrar 20DV, 40DV, 40HC

transporter i LCL (inhemska leveranser 7 dagar)