Vägtransporter

FORCON – EN PÅLITLIG PARTNER INOM TRANSPORTER

Komplett utbud av logistik- och transporttjänster

4C erbjuder ett komplett utbud av logistik- och transporttjänster som är nödvändiga för att utföra godstransporter med lastbilar.

Vi erbjuder många typer av fordon som är anpassade efter godsets specifika egenskaper och dess krav – slutna lastbilar med skåpbyggnationer i metall, presenning, kylbilar, fordon med små lastvolymer, fordonskombinationer och andra lastbilar med olika lastvolymer används vid transporter. Vi har fordon som “Firana”“MEGA””tandem”“kylbil”“plattform”, “Coilmulde”, lågbyggda trailers, tippbilar, “Joloda”, bärgningsbil, “walking floor”.

Vi erbjuder:

Godsleveranser från dörr till dörr,
Val av den mest optimala transportvägen med möjlighet till avbokning i oförutsedda
situationer,
Godsleverans på en tid och en utlämningsplats som passar dig,
Anpassning av den mest optimala lösningen vid hantering av brådskande order,
Övervakning av gods på färdvägen i realtid,
Utfärdande av nödvändig transport- och tulldokumentation,
Transportförsäkring till förmånliga villkor.

Hellaster i Polen

Transporter genomförs I polen, varvid hela lastytan bokas för transport.

hellaster i Europa

Export – eller importtransporter där hela lastytan bokas för transport.

Vi anpassar fordonets storlek optimalt efter godsets storlek.

Partigodssändningar i Polen

Partigodssändningar i Europa

Internationella eller inhemska sändningar. Transport av mindre gods som kombineras med andra sändningar.

TDet är en bra lösning om du vill sänka fraktkostnaderna.